söndag 16 oktober 2011

irregular verbs

Engelska verb har basformen (Infinitiv)= ex att äta, simple present = förfluten tid = åt och particip = har ätit.
För de flesta av verben (regelbundna verb) lägger man till -ed för de två sista formerna. Men oregelbundna verb har inte detta mönster.
Dessa verb är oftast oförutsägbara. Det finns vissa mönster bland dem men det är fortfarande svårt att använda dessa mönster som regler. Det enda sättet att lära sig oregelbundna verb är att memorera dem.
Här har du några övningar du kan använda:

English verbs have the base form (Infinitive), the simple past and the past participle.
For most of the verbs (regular verbs), the simple past and the past participle are spelled the same and are created by adding -ed to the base form.
However, there are many irregular verbs in English language which do not match to this pattern.
Those verbs are mostly unpredictable. There are some patterns among them but it is still hard to use those patterns as rules. The only way to learn irregular verbs is to memorize them. 
Here are some exercises that you can use:
(from: http://www.esldesk.com/vocabulary/irregular-verbs )

Practice:
irregularverbs 1
irregularverbs 2 intermediate level
irregular-verbs 6 levels
verb - fill in the missing word
verb game
a lot of exercises
a lot of exercises 2
Study:
Irregular verbs dictionary

Compete:
Verb competition - Verb tävling
Classroom Games

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.