söndag 22 januari 2012

Relativa pronomen

 Who refers to people. That and which refer to groups or things.

Who
Who används när man menar personer eller djur som man har ett personligt förhållande till ex, sitt husdjur.
Ex.
David, who walks to school every day, lives near my house." 

Who används när man menar personer som ingår i en grupp. 
Whose används när man menar personer som äger något.
Ex.
Anne, whose husband is working in England, is moving to London.

Which
Which används när man menar en grupp som helhet.

Which/that
Which och that används när man pratar om något opersonligt ex. book, animal, country)
Ex.
The red sweater, which I was wearing yesterday, is dirty.

Undantag finns och även mer tydliga regler. Detta är en förenklad beskrivning.

exercise 1
exercise 2
exercise 3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.